Annual Chigasaki BBQ Beach Party 2002 - Natsuki & Anna

Yuka, Yu & Kaori /Megu, Chef, Kyoko, Iwasaka

Group shot / Tsubaki cooking

@

@